logomobiel
Voorzitter: Henny Stekelenburg
Vicevoorzitter: Betsy Stijsiger
Secretaris: vacature
Penningmeester:  Ineke Havekes
2e Penningmeester:  Nel van Rijswijk   
Bestuurslid:  Roelie Munnik (activiteiten)   
Bestuurslid: Els Adriaansen
 
De contributie bedraagt € 37,50 per kwartaal en dient voor aanvang van het kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer NL04 INGB 0009552411 t.n.v. de Dolle Diva's te Nieuwegein.
 
Het koor De Dolle Diva's is aanbieder van de Nieuwegeinstadspas en de Upas.
Leden die in het bezit zijn van zo'n pas krijgen korting op hun jaarcontributie.
 
 
 

Wilt u ons boeken voor een optreden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Klik hier...