logomobiel
 
Voorzitter:  Margot van Leth   
Secretaris:  Henny Stekelenburg    
Penningmeester:  Bertie Maaswinkel
Vicevoorzitter:  Betsy Stijsiger 
2e Penningmeester:  Nel van Rijswijk   
Bestuurslid:  Roelie Munnik (activiteiten)   
 
De contributie bedraagt € 37,50 per kwartaal en dient voor aanvang van het kwartaal overgemaakt te worden op rekeningnummer NL04 INGB 0009552411 t.n.v. de Dolle Diva's te Nieuwegein.
 
Het koor De Dolle Diva's is aanbieder van de Nieuwegeinstadspas en de Upas.
Leden die in het bezit zijn van zo'n pas krijgen korting op hun jaarcontributie.
 
 
 

Wilt u ons boeken voor een optreden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Klik hier...